Celý Covid je bublina. Návod, ktorý vás presvedčí na vlastnej koži za pár šupov

3. augusta 2021, Erik Majerčák, Ekonómia Nezaradené

Ak jeden meter je jedným metrom zmeraným jedným dĺžkovým meradlom, tak by mal byť zmeraný ako jeden meter aj druhým dĺžkovým meradlom aj tretím aj štvrtým. Ak niečo nesedí, tak je chybné meradlo, alebo daná dĺžka nie je jeden meter

Súhlasiť budete asi aj s tým, že keď má niekto Covid, tak viacero testov na detekciu Covidu ukážu rovnaký výsledok. Tak ako meradlo jedného metra by malo ukázať jednu dĺžku, aby sa mohlo nazývať meradlom, tak aj testy musia ukázať jeden a ten istý výsledok. Ak viacero meraní Covidu ukáže rôzne výsledky, tak to znamená čo? Ale skúsme postupne, čo je nutné urobiť

  1. Odchyťte niekoho na oficiálnych testoch pri MOMke, alebo inde pri oficiálnom testovaní AG testom, kto bol identifikovaný, že mal Covid, ale vyzerá zdravo a nijako zle sa necíti. Takých bude väčšina pozitívnych nie hypochondrických ľudí
  2. Kúpte si pár certifikovaných testov v lekárni a ponúknite infikovanému vami zakúpený test z lekárne. Môžete ponúknuť aj slinný AG test, ktorý nie je nijak invazívny. Napľuje vám bez problémov. Vykonajte test. Po tomto teste získate pozornosť infikovaného, pretože výsledok bude iný – mal som chuť napísať +90%, ale moja vzorka bola relatívne malá, pre moju skúsenosť však dostatočne významná a dosiahla 100%. Aká veľká vzorka presvedčí vás? Ak poznáte štatistiku, viete ako málo pokusov stačí na to, aby ste rozbili akékoľvek „vedecké princípy“ testovania spoľahlivosti
  3. Ak sa chcete rýchlo otestovať druhýkrát, tak v inej MOMke, či na inom testovacom mieste, kde testujú AG testom, tak to nesmiete. Databáza je na rodné číslo a keď prídete, že máte Covid, tak je zákaz testovania takéhoto človeka. To znamená, že prvá MOMka vás už odsúdila na X dní karantény, zníženého príjmu, starších ľudí na izoláciu bez priateľov, rodiny. Slabšie povahy na psychický teror, veď to poznáte. Môžete ísť ešte na PCR test, ktorý keď je zadarmo za 2 dni dôjdete na rad a ďalší deň čakáte na výsledok. Za 100 Eur niektoré miesta ho dávajú za pár hodín. Ak je rozdiel vo výsledku, povedia, že je to nepresnosťou AG testu
  4. Navrhnite testovanému – pozitívnemu na Covid, nech sa dá otestovať v inej MOMke na iný občiansky preukaz / rodné číslo. Ak to robíte primárne pre seba, aby ste zistili ako to je, dajte do ruky tomu človeku 10 Eur, aby si ten ďalší test zaplatil. Toto zvýši vaše šance na získanie výsledku. Toto ľudia neradi robia, neradi podvádzajú, ale po druhom teste, ktorým ste im ukázali, že nemajú Covid nechápu, že dve merania ukázali rôzne výsledky. Dve meradlá ukážu rôzne dĺžky jedného metra. Samozrejme, že niektorí odmietnu, ale niektorí idú do toho. Niekto, čo aj odmietol večer príde za vami a neveriacky vám ukážu výsledok, že mu to nedalo a vyskúšal to

Výsledok tohto cvičenia je, že ľudia držia v rukách (zatiaľ v mojej menšej vzorke na 100%) dva rôzne výsledky svojho Covid AG testu z dvoch oficiálnych zdrojov. Prvý pozitívny, povedzme z rána, druhý negatívny vykonaný v ten deň neskôr a tretí test, negatívny majú od vás. Ako je možné, že tri meradlá ukazujú rôzne merania u sledovanej vzorky ľudí? Výsledky prvého pozitívneho merania idú do všetkých štatistík, ktorými nás strašia. Povedzme, že raz je to chyba merania. Ale chyba merania je systematická, pretože merania sú chybné viac menej jedno za druhým. Ako môžu vzniknúť potom ako ste boli označený za pozitívneho na Covid byť dva testy vykonané následne s výsledkom negatívny? Ako máte dôverovať PCR testom, keď o tom nič netušíte a tieto AG testy sú fake?

Odpoveď je jednoduchá. Testy nič netestujú a ich úloha je iná. Aká? Sformovať hypotézy je ľahké, ale nič pozitívne pre ľudí to nie je. Tak či tak to v tom lepšom prípade pre ľudí hovorí, že či máte alebo nemáte Covid nevedia ani zmerať tým čo masovo meriame. Tie horšie varianty hovoria o tom, že o tom vedia a robia to schválne z nejakých dôvodov. O vyššej pravdepodobnosti horšej varianty hovorí oficiálne pravidlo, že po pozitívnom AG teste sa nemôžete hneď otestovať znovu AG testom, aby ste „mali istotu“ a máte ju mať z toho jedného prvého merania.

Ale povedzme, že je to lepší variant a iba to nevedia merať. Ako nás môžu očkovať, keď to nevedia ani merať?

Lepší variant očkovania je, že vám dávajú vitamíny na podporu vášho imunitného systému. Tie horšie varianty hovoria o tom, že o tom vedia a robia to schválne z nejakých dôvodov a to čo vám pichajú nie sú vitamíny

Toto píšem, lebo som bol pri podobnom takomto meraní AG testami. Viacero ľudí okolo neveriaco krútilo hlavou, tvrdili, že to nie je možné. Osobná skúsenosť za pár Eur a pár hodín času vás vytriezvie veľmi rýchlo a začnete chápať ako hlboko líščia nora ide, keď hneď úplný základ „pandémie“ – testovanie je fake