Medzinárodný trestný tribunál Norimberg 2 rozhodol o potrestaní členov medzinárodnej organizovanej skupiny šíriacej biologické zbrane voči obyvateľstvu vo forme Covidu – fikcia?

15. novembra 2021, Erik Majerčák, Ekonómia Nezaradené

Medzinárodný trestný tribunál Norimberg 2 odsudzuje členov medzinárodnej organizovanej skupiny šíriacej vyrobené biologické zbrane voči obyvateľstvu vo forme Covid 19 a aj následnej biologickej zbrane vo forme vakcín proti Covid 19

Má sa za to, že odsúdení zosnovali, organizovali zločineckú organizáciu na medzinárodnej úrovni. Na likvidáciu obyvateľstva využívali národné vlády, ktoré buď vydierali, alebo priamo dosadzovali za podpory médií vlastnenými členmi organizovanej skupiny, prípadne mimovládnymi organizáciami takisto vlastnenými a financovanými členmi zločineckej organizácie

Časť rozsudku a časť programu pre Slovensko

Zrušenie politických strán Oľano, SaS, Sme rodina, Za ľudí a ich predstaviteľov za sprisahanie a spojenie sa s cudzími mocnosťami v súvislosti s Covidom 19, vakcináciami a inými protištátnymi činnosťami a ich postavenie pred súd za vlastizradu

Odvolanie z funkcie prezidentky za sprisahanie a spojenie sa s cudzími mocnosťami v súvislosti s Covidom 19, vakcináciami a inými protištátnymi činnosťami a jej postavenie pred súd za vlastizradu

Zrušenie mienkotvorných médií ako sú TV Markíza, TV Joj, Deník N, Aktuality, SME a ich predstaviteľov za protištátnu činnosť a postaviť ich pred súd za vlastizradu. Na majiteľov v zahraničí vydanie medzinárodného zatykača

Všetkých členov, alebo funkcionárov strán Oľano, SaS, Sme rodina, Za ľudí oddeliť od akýchkoľvek exekutívnych funkcií v štáte. Posúdiť ich individuálnu zodpovednosť za stav v spoločnosti

Postaviť pred súd vrahov Milana Lučanského a všetkých, ktorí vytvorili politických väzňov počas vlády smrti

Zrušenie všetkých mimovládnych organizácií v súvislosti s Covidom 19, vakcináciami  a inými protištátnymi činnosťami  a postaviť predstaviteľov a členov pred súd za vlastizradu

Zhabanie majetkov stranám vlády smrti, ich predstaviteľov vo vládnych a miestnych samosprávach, mimovládnych organizácií a masmédií až do výšky prešustrovaných peňazí v rozpočte štátu až do výšky súčasných 10 miliárd Eur, alebo v jej adekvátnej výške v zlate vrátane rodinných príslušníkov

Odobrať všetky akademické tituly „odborníkom“, ktorí propagovali Covid vakcináciu

Dočasne vytvoriť vládu z nepolitikov a politických strán Smer a Republika, ktoré ako jediné sa postavili proti Covidu. Preformátovať politický systém tak, aby sa do neho nedostali ľudia, ktorí majú primárne iné ako záujmy obyvateľov Slovenska

Delegácia do Ruska a Nemecka na rokovanie o ďalšej spolupráci v rámci medzinárodnej deľby práce

Zaviesť zákon o ochrane a rozkrádaní majetku štátu

Zaviesť lístkový prídelový systém na prídel potravín a liekov na nedostatkové druhy

Zrušiť akékoľvek financovanie politickej činnosti zo zahraničných zdrojov, alebo zo zdrojov nepochádzajú zo zdanených peňazí občanov SR

Preformátovať štátne médiá typu RTVS na otvorené médiá s priestorom pre verejnosť a primárne slovenských občanov

Zakázať činnosť Jezuitov na Slovensku. Zrušenie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Odobratie titulov udelených touto vysokou školou

Odvolať kolaborantov z akademických funkcií na Vysokých školách a Univerzitách. Odobrať všetky akademické tituly „odborníkom“, ktorí napádali ľudí s iným názorom pri Covide vakcinácii

Odvolať bankovú radu NBS a vybrať ľudí, ktorí budú reprezentovať záujmy Slovenska

Znárodniť bezodplatne strategické podniky štátu