Založ si blog

Vidíme sa v prejave V. V. Putina k 9. máju na Červenom námestí? + originál v ruštine a preklad

Ak mladému človeku nevysvetlia históriu inak ako slniečkársky, tak považuje Sviatok víťazstva nad fašizmom, alebo Sviatok práce za zbytočný, nepochopený, či dokonca hlúpy. Nemáme čas to vysvetľovať mladým a v škole, či z médií sa dozvie často iba klamstvo, pohŕdanie, či odkaz na zbytočnosť týchto sviatkov. Po takejto škole musí človek až dozrieť do vyššieho veku, aby to chápal a často ani potom

Niet divu. Dnešné médiá nepomáhajú ľuďom v ich pochopeniu reality, ale diktujú mu čo si má človek myslieť. V podstate sa na kameru spýtajú ministra Naďa a ten im dá zvodku, že Sviatok víťazstva nad fašizmom je vlastne sviatok, počas ktorého je nutné poraziť Rusko, za všetko môže Putin a my musíme dovážať zbrane na Ukrajinu

Proti tomu však stojí pravda a dúfame, že po 30. septembri nás čaká veľké množstvo práce našu spoločnosť ozdraviť od fašizmu. Pýtate sa akého? Veď fašizmus poznáme z Nemecka 1945 a to boli pochodujúce rady hajlujúcich vojakov v rovnošatách, 2. svetová vojna, mŕtvi ľudia. Áno, to boli jeho vonkajšie prejavy. Ale čo bolo ich hlavným dôvodom? Peniaze. Zlaté teľa. Moc pár ľudí, ktorým sa podarilo cez peniaze meniť spoločnosť na svoj obraz bez ohľadu na samotných ľudí. Prečo máme média také aké sú? Pre peniaze. Keď nahromadené peniaze a majetok začnú korumpovať celú spoločnosť, politické strany, celý systém v prospech pár ľudí – u nás ľudí zo zahraničia a domáci politici, či oligarchovia sa tomu klaňajú, to je jedna z posledných fáz spiaceho fašizmu, ktorý prepukne nakoniec k nenávisti ku vlastným ľuďom. Každá spoločnosť, ktorá nekontrolovane kumuluje peniaze a bohatstvo v rukách niekoľkých nakoniec skončí vo fašizme. Fašizmus je dnes najväčším problémom spoločnosti, v ktorej žijeme. Nežijeme v demokracii, ale v kapitalizme, ktorý vyúsťuje opäť do fašizmu presne ako v rokoch 1929-1945

Samozrejme dnešný fašizmus nemá podobu pochodujúcich pandrlákov, hoci aj tých máme, ale nepriateľa – Rusko už máme. Dennodenne klamstvá, dodávka zbraní, chýba už len to, aby sme do konfliktu boli zapojení priamo my vojskom. To všetko proti vôli obyvateľstva, za naše peniaze, za naše dlhy, ktoré budeme splácať. Dá sa povedať, že v 3 ročnom období po voľbách 2020 sme tu mali vlády národnej katastrofy, ktoré boli okrem toho aj plne fašistické

R. Fica po septembri čaká obrovská úloha dať našu spoločnosť opäť aspoň do takého poriadku, ktorý by umožňoval rozmýšľať ako ďalej. Čo chceme ako národ, kam sa chceme posunúť, aké hodnoty budeme ďalej vyznávať? Sme mierumilovní, pracovití, máme radi prírodu, vytvárame hodnoty, ktoré pre minulé generácie sú ohromujúce, máme všetky predpoklady na plnohodnotný rozvoj ako Človeka. Jediná otázka zostáva, akú máme morálku? Dokážeme rozoznať zrno od pliev, budeme hľadať riešenia, alebo nám stačia frázy?

Všimnite si obrovské vety Putina, v ktorých je presne otázka morálky na stole. Vieme to medzi riadkami čítať? Hovorí z toho prejavu na nás morálka?

Hovorí: „Pre nás, pre Rusko, neexistujú žiadne nepriateľské, nepriateľské národy ani na Západe, ani na Východe. Ako veľká väčšina ľudí na planéte, aj my chceme vidieť budúcnosť mieru, slobody a stability. Veríme, že každá ideológia nadradenosti je vo svojej podstate nechutná, zločinná a smrteľná“ – chápeme ako sa toto tvrdenie odlišuje od nášho virtuálneho mediálneho sveta, ak by sme to mali dať do praxe? Aká je v tom hlboká myšlienka?

Alebo: „Silná podpora práve teraz, keď nezvratné smerovanie k spravodlivejšiemu multipolárnemu svetu založenému na princípoch dôvery a nedeliteľnej bezpečnosti, rovnakých príležitostí pre pôvodný a slobodný rozvoj všetkých krajín a národov naberá na obrátkach“ – dôvera? Rozvoj? Dáte Matovičovi alebo Hegerovi dôveru? Veď človek by si tým podpálil vlastný dom. Kde zmizla? V peniazoch a v záujmoch, ktoré predstavujú a v 33 strieborných, ktoré dáva napríklad aj Soros našim predajným politikom

O tom, že padla ďalšia americká banka First Republic. Blíži sa koniec dolára? Alebo je to niečo úplne iné? Si môžete pozrieť na našom ISOP kanále tu. O novej oficiálnej svetovej digitálnej mene Unicoin tu. Desiatky biliónov v USA v ohrození iba z jedného podnikateľského segmentu tu. Ako Nemecko „skapína“ – ťahá seba, Európu aj Slovensko k ekonomickej smrti sa dozviete tu.

 

Originál prejavu (link tu):

Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры – участники специальной военной операции! Поздравляю вас с Днём Победы! С праздником – в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма.

Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И всё для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы.

Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель, – и здесь нет ничего нового, – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями.

Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов.

Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним её в наших сердцах. Отдаём должное участникам Сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убеждён: опыт солидарности, партнёрства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов.

Очень важно, что сегодня здесь, в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: они вместе сражались и вместе победили – все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей. Объявляется минута молчания. (Минута молчания.) Спасибо

Уважаемые граждане России! Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами – ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь.

Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас. Товарищи! Друзья! Дорогие ветераны! Сегодня в каждой нашей семье чествуют участников Великой Отечественной войны, вспоминают своих родных, своих героев, возлагают цветы к воинским мемориалам. Мы с вами стоим на Красной площади, на земле, которая помнит дружинников Юрия Долгорукого и Дмитрия Донского, ополченцев Минина и Пожарского, воинов Петра Великого и Кутузова, парады 1941 и 1945 годов. Сегодня здесь участники специальной военной операции – это кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды Вооружённых Сил в ходе частичной мобилизации, это бойцы Луганских и Донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья! Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надёжнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооружённые Силы! За Победу! Ура!

Preklad (vlastný s pomocou rôznych technických pomôcok):

Vážení občania Ruska!Vážení veteráni!Súdruhovia vojaci a námorníci, seržanti a poddôstojníci, námorní praporčíci a práporčíci!Súdruhovia dôstojníci, generáli a admiráli!Bojovníci a velitelia, účastníci špeciálnej vojenskej operácie!Blahoželám vám k Dňu víťazstva!Šťastný sviatok – na počesť našich otcov, starých otcov a pradedov, ktorí preslávili a zvečnili svoje mená, keď bránili vlasť.Za cenu nezmernej odvahy a obrovských obetí zachránili ľudstvo pred nacizmom.

Dnes je civilizácia opäť v rozhodujúcom, zlomovom bode.

Proti našej vlasti sa opäť rozpútala skutočná vojna, ale odrazili sme medzinárodný terorizmus, ochránime aj obyvateľov Donbasu a zaistíme našu bezpečnosť. Pre nás, pre Rusko, neexistujú žiadne nepriateľské, nepriateľské národy ani na Západe, ani na Východe. Ako veľká väčšina ľudí na planéte, aj my chceme vidieť budúcnosť mieru, slobody a stability. Veríme, že každá ideológia nadradenosti je vo svojej podstate nechutná, zločinná a smrteľná. Západné globalistické elity však stále hovoria o svojej exkluzivite, stavajú ľudí a rozdeľujú spoločnosti, vyvolávajú krvavé konflikty a prevraty, zasievajú nenávisť, rusofóbiu, agresívny nacionalizmus a ničia rodinné, tradičné hodnoty, ktoré robia človeka človekom. A to všetko preto, aby nám naďalej diktovali, vnucovali národom ich vôľu, ich práva, pravidlá a vlastne systém lúpeží, násilia a potlačovania. Zdá sa, že zabudli, k čomu viedli šialené nároky nacistov na ovládnutie sveta. Zabudli, kto porazil toto obludné, totálne zlo, kto sa postavil ako múr za svoju rodnú zem a nešetril svoje životy v záujme oslobodenia národov Európy.

Vidíme, ako sa v mnohých krajinách nemilosrdne a chladnokrvne ničia pomníky sovietskych vojakov, búrajú pomníky veľkých veliteľov, vytvára sa skutočný kult nacistov a ich kolaborantov. A spomienku na skutočných hrdinoch skúšajú vymazať a ohovárať.

Takéto znesvätenie počinu a obetí víťaznej generácie je tiež zločin, priam revanšizmus tých, ktorí cynicky a otvorene pripravovali novú kampaň proti Rusku, ktorí na to zhromaždili neonacistickú špinu z celého sveta. Ich cieľom – a tu nie je nič nové – je dosiahnuť kolaps a zničenie našej krajiny, preškrtnúť výsledky druhej svetovej vojny, definitívne rozbiť systém globálnej bezpečnosti a medzinárodného práva a zadusiť akékoľvek suverénne centrá rozvoja. Prehnané ambície, arogancia a netolerancia sa nevyhnutne menia na tragédie.

To je presne dôvod katastrofy, ktorú teraz zažíva ukrajinský ľud.

Stal sa rukojemníkom štátneho prevratu a na jeho základe vytvoreného zločineckého režimu svojich západných pánov, spotrebným materiálom pri realizácii ich krutých, sebeckých plánov.

Pre nás v Rusku je spomienka na obrancov vlasti posvätná, uchovávame ju v našich srdciach.

Vzdávame hold členom odboja, ktorí statočne bojovali proti nacizmu, vojakom spojeneckých armád USA, Veľkej Británie a ďalších štátov. Pamätáme si a ctíme výkon čínskych vojakov v boji proti japonskému militarizmu. Som presvedčený, že skúsenosť solidarity a partnerstva počas rokov boja proti spoločnej hrozbe je naším neoceniteľným dedičstvom. Silná podpora práve teraz, keď nezvratné smerovanie k spravodlivejšiemu multipolárnemu svetu založenému na princípoch dôvery a nedeliteľnej bezpečnosti, rovnakých príležitostí pre pôvodný a slobodný rozvoj všetkých krajín a národov naberá na obrátkach.

Je veľmi dôležité, že sa tu dnes v Moskve zišli lídri krajín Spoločenstva nezávislých štátov.

Vidím v tom vďačný postoj k činom našich predkov: bojovali spolu a zvíťazili spolu – všetky národy ZSSR prispeli k spoločnému víťazstvu. Toto si budeme vždy pamätať. Skláňame hlavy pred svetlou spomienkou na všetkých, ktorým vojna vzala život, pred spomienkou na synov, dcéry, otcov, mamy, starých otcov, manželov, manželky, bratov, sestry, príbuzných, priateľov. Venujme im chvíľu ticha. (Chvíľa ticha.) Ďakujem.

Vážení občania Ruska! Boje, rozhodujúce pre osud našej vlasti sa vždy stali vlasteneckými, národnými a posvätnými. Sme verní odkazu našich predkov, hlboko a jasne rozumieme tomu, čo znamená byť hodný vysokej úrovne ich vojenských, pracovných a morálnych úspechov. Sme hrdí na účastníkov špeciálnej vojenskej operácie, na každého, kto bojuje v prvej línii, kto pod paľbou zabezpečuje front a zachraňuje ranených. Teraz nie je nič dôležitejšie ako vaša bojová práca. Bezpečnosť krajiny dnes spočíva na vás, budúcnosť našej štátnosti a našich ľudí závisí od vás. Čestne si plníte svoju vojenskú povinnosť, bojujete za Rusko. Sú za vami vaše rodiny, deti, priatelia. Čakajú na vás. Som si istý, že cítite ich bezhraničnú lásku.

Celá krajina sa zhromaždila na podporu našich hrdinov. Každý je pripravený pomôcť, modlite sa za vás. Súdruhovia! Priatelia! Vážení veteráni! Dnes sú v každej našej rodine uctení účastníci Veľkej vlasteneckej vojny, spomínajú na svojich príbuzných, hrdinov a kladú kvety na ich vojenské pamätníky. Stojíme na Červenom námestí, na zemi, ktorá si pamätá bojovníkov Jurija Dolgorukého a Dmitrija Donského, milicionárov Minina a Požarského, vojakov Petra Veľkého a Kutuzova, vojenské prehliadky v rokoch 1941 a 1945. Dnes sú tu účastníkmi špeciálnej vojenskej operácie bežní príslušníci a tí, ktorí vstúpili do radov ozbrojených síl počas čiastočnej mobilizácie, sú to bojovníci luganského a doneckého zboru, mnohé dobrovoľnícke bojové formácie, zamestnanci národnej gardy, ministerstva vnútorné záležitosti, FSB, ministerstvo pre mimoriadne situácie a ďalšie špeciálne služby a oddelenia. Zdravím vás priatelia! Pozdravujem každého, kto bojuje za Rusko na bojisku, ktorý je teraz na bojovom poste. Počas Veľkej vlasteneckej vojny naši hrdinskí predkovia dokázali, že nie je nič silnejšie, mocnejšie a spoľahlivejšie ako naša jednota. Na svete nie je nič silnejšie ako naša láska k vlasti. Pre Rusko! Pre naše statočné ozbrojené sily! Za víťazstvo! Hurá!

Mier a vojna. Sýria dnes a pred odrezávačmi hláv z ISIL. Je to u nás iné? Ako je dnes s Assadom, ktorý „musel“ odísť

03.07.2024

Chcete mier? Ako vyzerá mier v Sýrii dnes? Tu manželka prezidenta Sýrie – Asma al Assad relatívne hneď, keď sa dalo po konflikte a pred jej chorobou dala toto krátke video tu. Na ňom krásne vidno ako vyzerá mier a ako obyvatelia Sýrie nenávidia jej manžela. Ak chcete viac mieru a vidieť ako sa dnes v Sýrii darí otvorte si jej celý profil, má tam toho dosť Kedy začal [...]

Bude Šimečka, Dzurinda, či iný „demokrat“ šéfom NATO? Maltuziánski sluhovia do čela vojenskej aliancie

25.06.2024

Maltuziánstvo spája možnosť prekonať problémy vyplývajúce z rastu obyvateľstva s predchádzaním takému rastu obyvateľstva, ktorý nie je ekonomicky zabezpečený, ako aj s prirodzenou reguláciou obyvateľstva prostredníctvom hladu, epidémií, vojen atď.. – z Wiki tu. Ak si pamätáte Marvelovské filmy s Thanosom, kde do tej rukavice zbieral nejaké kamene, aby bol [...]

Skutočne Putin svojim návrhom na riešenie konfliktu na Ukrajine chcel ukončiť vojnu a nastoliť mier, alebo je za tým aj niečo iné?

19.06.2024

Putin predložil svoj mierový návrh pred mierovým stretnutím vo Švajčiarsku. Tento návrh je dobre popísaný tu. Je zaujímavé, že keď ho googlite, tak nejaký reálny detail a reálnu informáciu bez pridanej propagandy nájdete až keď google search hodne zoscrolujete dolu. Chcel som len povedať to, že úroveň slobody slova, cenzúry a propagandy sa posunula už aj [...]

Robert Fico, rokovanie vlády

Hrabko: Fico nikdy nemal ústavnú väčšinu, aj tak ústavu dokázal meniť

13.07.2024 07:38

V minulosti podľa publicistu Fico opakovane dokázal väčšinu potrebnú na odsúhlasenie ústavnej zmeny dosiahnuť rokovaniami s opozíciou.

F-16, stíhačky, F16, armáda, letectvo

ONLINE: Kyjev chcel stovky, príde ich niekoľko. Príchod F-16 na Ukrajinu je komplikovaný

13.07.2024 07:30

Kyjev v lete konečne dostane stíhačky F-16, ale v oveľa menšom počte, ako dúfal, uvádza agentúra Bloomberg.

medved melon kosice tasr

Špeciálne melóny, mrazené vývary, nanuky či zmrzliny. Zvieratá v zoo počas horúčav dôkladne ochladzujú

13.07.2024 07:00

Do ľadových pochúťok pridávajú zvieratám v „pekelných“ horúčavách maliny, melón aj čučoriedky.

India Nový rok oslavy 2024

Najviac ľudí bude na svete v roku 2080 - 10,3 miliardy. Potom to pôjde z kopca

13.07.2024 06:40

Populácia Zeme dosiahne vrchol v polovici 80. rokov 21. storočia, na úrovni približne 10,3 miliardy ľudí, potom mierne klesne.